วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

นาข้าวอินทรีย์ กับ โรคเชื้อรา ใบจุด ใบขีด กาบใบแห้ง ใบเหลือง ใบส้ม

      เชื้อราไตรโคเดอร์ ช่วยคุณจากโรคเชื่อราในนาข้าวได้ โดยไม่ต้องฉีดสารเคมี ครับ

ขี้ไก่สูตรเข้มข้นของเรามีเชื่อ  เชื้อราไตรโคเดอร์ ด้วยเพื่อเป็นตัวป้องกันโรคให้ชาวนาไม่ต้องมาจ้างคนฉีดและเสียเงินค่ายาฉีดอีก  หากท่านไปที่โรงงานท่านจะเห็นได้เลยครับว่า  เราเพาะเชื้อตัวนี้ให้อยู่ในสินค้าเราได้และมันจะไปทำงานต่อในนาของท่าน ท่านจึงสบายใจได้

ผมขออธิบายเรื่อง  เชื้อราไตรโคเดอร์

 เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

            เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของเชื้อราโรคพืช โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะไปลดกิจกรรมการดำเนินชีวิตของเชื้อราโรคพืช เช่น ยับยั้งการเจริญเติบโต ยับยั้งการขยายพันธุ์ ด้วยกลไกสามประการ คือ

      1. การทำลายโดยตรง โดยการกินเชื้อราโรคพืชเป็นอาหาร
      2. การแก่งแย่งที่อยู่อาศัย และสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
      3. การสร้างสารปฏิชีวนะที่เป็นอันตรายต่อเชื้อโรคชนิดอื่น

            นอกจากนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์มายังมาช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคพืช กระตุ้นให้รากพืชเจริญเติบโตดีขึ้น ทำให้รากยาวและแข็งแรง และเมื่ออยู่ในดินจะสร้างสารที่ไปละลายธาตุอาหารในเม็ดหินและดินให้ละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช

           เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินทั่วไป มีหลายชนิด หลายสายพันธุ์ ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคพืช โดยมุ่งเน้นไปที่เชื้อราโรคพืชที่เกิดจากดิน พบว่าสามารถควบคุมเชื้อราโรคพืชได้ดีหลายชนิด เช่น เชื้อไฟทอปธอร่า, พิเที่ยม, ฟิวซาเรี่ยม, สเครอโรเที่ยม, ไรซ็อคโทเนี่ย เป็นต้น ซึ่งเชื้อราเหล่านี้เป็นสาเหตุของโรคพืชต่างๆ ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคผลเน่า โรคกล้าเน่าหรือกล้ายุบ โรคเน่าระดับดิน โรคเหี่ยวในพืชตระกูลพริก โรคถอดฝักดาบของข้าว เป็นต้น ปัจจุบันพบว่า นอกจากจะเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืชที่อยู่ในดินแล้ว ยังสามารถใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชในส่วนต่างๆของพืชที่อยู่เหนือดินได้ดีเช่นกัน เช่น โรคไหม้ในข้าว โรคแอนแทรกโนสในพริก เป็นต้น และมีแนวโน้มที่จะมีผลไปกระตุ้นให้พืชมีความต้านทานต่อเชื้อไวรัสโรคพืชได้อีกด้วย จึงนับว่าเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเกษตร

           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น