วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวฟ้า สูตร ขี้หมู และ ขี้ไก่ ช่วยลดปัญหาเกษตรกร

 พี่น้องเกษตรกร เจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ

🚫รากไม่ดิน 🚫พืชไม่กินปุ๋ย 🚫ดินเสีย 🚫ดินจืด 🚫ต้นทุนสูง อยากลดต้นทุน

ขอเสนอ ปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวฟ้า สูตร ขี้หมู และ ขี้ไก่ ครับ พัฒนามาเพื่อเกษตรกร ช่วยลดปัญหาของเกษตรกร เน้นคุณภาพ บำรุงราก บำรุงต้น ฟื้นฟูดิน พืชแข็งแรง พ่นโตรโครเดอร์ม่า แล้ว

พี่น้อง ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด นาข้าว
ไปจัดได้ที่ร้าน ทองสงวนการเกษตร นะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น