ตัวอย่างผลงานลูกค้า ปุ๋ยอินทรีย์ ตราบัวฟ้า

เป็นรูปที่ ลูกค้าสั่งสินค้าเราไปใช้นะครับ
ใช้ ขี้หมูอัดเม็ด  ขี้ไก่อัดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ตราบัวฟ้า คุณภาพสูง  

ติดต่อ 0813942485 เท่านั้น
ใส่นาข้าว อ้อย มันสำปะหลัง พริก ผลไม้อื่นๆ
2 ความคิดเห็น: