วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ขี้หมูอัดเม็ด ขี้ไก่อัดเม็ด กำแพงเพชร นาข้าว หอมมะลิ

             


    นาข้าว ของลูกค้า กำแพงเพชร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราบัวฟ้า ร่วมกับ ฮอโมนฉีดพ่นทางใบ ครับ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี


ขี้หมูอัดเม็ด ตราบัวฟ้า ใช้กับ นาข้าว หอมมะลิ กำแพงเพชร
เห็นผลจริง ลดต้นทุนได้จริง ดินดี  รากเดินดี แตกกอดี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น