วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ยอมจ่ายเพิ่ม เพื่อให้ได้กำไรเพิ่ม วิธีบริหารต้นทุน การเกษตร

 🎯🎯 ทำไมถึงใช้ ขี้หมู ขี้ไก่ อัดเม็ด ตราบัวฟ้า

มีพี่ชายท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ ⏩ผมยอมจ่ายเพิ่ม เพื่อให้ได้กำไรเพิ่ม
ลงทุน 2,000 บาท ได้ผลผลิต 1,000 KG โลละ 5 บาท ได้ 5,000 บาท = กำไร 3,000
ลงทุน 2,290 บาท ได้ผลผลิต 1,120 KG โลละ 5 บาท ได้ 5,600 บาท = กำไร 3,310 บาท
ขอบคุณพี่ชายใจดี แบ่งปันแง่คิดดีๆ

เกษตรกรหลายท่าน อาจไม่รู้ว่า การที่จะทำใหได้กำไรเพิ่มนั้น นอกจากการลดต้นทุน  ยังมี อีกวิธีคือ  การลงทุนเพิ่ม เพื่อให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น

ดังตั้วอย่างด้านบน 

ไม่ว่าจะเป็น อ้ย มันสำปะหลัง นาขช้าว  ข้าวโพด ใช้หลักการนี้ได้หมดคับ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

@@ หลายคนยังไม่รู้ @@ พืชไม่โต พืชเป็นโรค บางครั้งมจาก ปัญหาดิน

 @@ หลายคนยังไม่รู้ @@

ดินจืด ดินแน่น ดินเป็นกรด ดินเป็นเค็ม
ทำให้ ➡️รากไม่เดิน ราดดำ พืชไม่กินปุ๋ย ต้นไม่โต ไม่แตกกอ ไม่แตกใบ
ปุ๋ยอินทรีย์ตรา บัวฟ้า รู้ปัญหานี้ดี เพราะ จึงเน้นแก้ปัญหานี้ และเน้นบำรุงราก บำรุงต้น ฟื้นฟูดิน แถมยัง พ่นไตรโคเดอร์ม่า ช่วยป้องกันเชื้อรา
ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีก็ได้ ครบจริงๆ
สอบถาม 0813942485