วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

ตัวอย่าง เกษตรกรที่ใช้ ปุ๋ย อินทรีย์ ขี้หมู ขี้ไก่ ตราบัวฟ้า กับ ไร่มัน ไร่อ้อย

เกษตรกร หลายคนสงสัย ว่า ....... 
ขี้หมู ขี้ไก่ อัดเม็ด ตราบัวฟ้า  ใช้กับพืช อะไรได้บ้าง   ใช้เป็น ปู๋ยรองพื้น ได้ไหม 

เกษตรกรไทยหลายท่าน ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา บัวฟ้า เป็น ปุ๋ยรองพื้น  ปุ๋ยฟื้นฟูดิน  ปุ๋ยบำรุงต้น  นานแล้วครับ
จากตัวอย่าง  เป็นเกษตรกรที่ เพชรบูรณ์  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราบัวฟ้ามาหลายรอบ  ใช้กับ ไร่มันสำปะหลัง  ไร่อ้อย   ในช่วงที่ปุ๋ยเคมีแพงมากๆ  พี่ท่านนี้ก็ได้รับผลกระทบ แต่น้อยมาก เพระาเน้นไปทางปุ๋ยอินทรีย์ ตราบัวฟ้า ทำให้ กำไรหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วไม่ลดลง   และยังไม่ต้องเสียค่าบำรุงดินเพิ่มเติมเหมือน ก่อนหน้าจะใช้ปุ๋ยบัวฟ้าครับ